Vi holder lukket på grund af kursus fra 22. til 26. april.

Behandlinger

Behandlinger

Vi ser kroppen som ee helhed, og for os er det vigtigt, at du forstår årsagen til dine problemer. Dårlig kropsholdning er en af de hyppigste fejlbelastninger, vi udsætter vores rygsøjle for.

Fejlbelastning og dårlig adfærd resulterer i stive led og spændte muskler. Dette påvirker nervesystemet, hvorved dine symptomer opstår. Led ernæres ved bevægelse, og nedsat bevægelse, grundet stive led, vil over tid resultere i slidgigt. Din kiropraktor er specialist i diagnosticering, behandling og forebyggelse af forstyrrelser i kroppens led og muskler, samt deres påvirkning af nervesystemet.

Hvad kan der gøres?
Kiropraktisk behandling kan løsne de stive led. Det kan ske i kombination med øvelser, evt. indlæg. Den kiropraktiske behandling her i klinikken er en ”neurologisk behandling”, som er en meget let specifik berøring med et hurtigt afsæt. Ved denne justering forekommer der ingen knæk lyde.

Din behandling kan deles op i forskellige faser:
1. ”den akutte /intensive fase”: i denne fase vil behandlingerne ligge tæt på hinanden. Målet er at få genoprettet så god bevægelighed som muligt.
2. ”genopbyggende/stabiliserende fase”: der vil være længere mellem behandlingerne og øvelser vil blive introduceret.
3. ”sundhedsbevarende/forebyggelses fase”: for at reducere fremtidige gener og vedligeholde sundheden i rygsøjlen er det vigtig at få rygsøjlen tjekket engang i mellem. Her vil der oftest gå mellem 2 -3 måneder mellem behandlingerne.

Der er forskel på hvordan man reagerer på behandlingen. Der kan forekomme ømhed efter den første behandling. Hvis du bliver øm efter behandlingen, kan du med fordel bruge en ispose over det ømme område i ca. 10-15 min. Husk at isposen ikke må komme direkte på huden. Isbehandlingen kan gentages efter en times pause. Is virker smertelindrende og nedsætter evt. hævelse i området.

Der er nogen som hurtigt bliver symptomfri, mens det på andre tager længere tid; begge dele er normalt. Det er vigtig at pointere, at målet med behandlingen ikke kun er at blive symptomfri, men også at få normaliseret bevægeligheden i stive led, ellers kommer symptomerne hurtigt tilbage igen.

NeuroImpuls Protocol (NIP) er en neurologisk tilgang til undersøgelse og behandling af hele kroppen. Forestil dig at din hjerne er en computer; den reagerer på de informationer den modtager, også selv om de er forkerte. Din hjerne kan modtage forkerte informationer på grund af smerte eller nedsat bevægelse i dele af kroppen, og det vil ændre hjernens måde at kontrollere kroppen på. Det kan medføre en ændret kropsholdning og dermed stive led.

Hvad er en NIP undersøgelse?
Undersøgelsen involver en præcis kiropraktisk bevægeligheds undersøgelse og en neurologisk undersøgelse. Det inkluderer specifik refleks test, muskel tests og undersøgelse af bevægelighed af rygsøjlen og andre led. Det er det der afgør, hvor den specifikke kiropraktiske justering skal foregå.

Kommer der et ”knæk” når jeg bliver justeret?
Nej – NIP teknikken er forskellig fra den traditionelle kiropraktiske teknik. NIP teknikken er en let tryk i ca. 10 sekunder og afsluttes med et hurtigt afsæt. Kontakten er meget specifik og giver en impuls, som genopretter den normale neurologiske funktion. Efter justeringen kan du mærke en ændret kropsfunktion; der vil være øget bevægelighed, øget muskel styrke og normale reflekser, da der nu er kommet korrekte informationer til hjernen.

Dårligt input til centralnervesystemet – Dysafferentation
Et af de centrale punkter i NIP er “dysafferentation”.
dys = dårlig, afferent = input til centralnervesystemet, ation = en proces.

Dit centralnervesystem består af din hjerne og rygmarv.
Alle andre dele af din krop sender konstant information til din hjerne og rygmarv om
1) kropsdelenes position og bevægelse
2) om kroppen lider af nogen former for skade eller irritation

Så længe din krop bevæger sig normalt, og vævet ikke er under nogen former for abnorm stress eller lider af nogen skader, så vil den information, der sendes til dit centralnervesystem være af mekanoreceptorisk art – energisk og oplivende.
“Mekanoreceptorisk” kan oversættes med mechano = berøring, tryk, træk etc, reception = at modtage information)

Konsekvens af ubalance – Nociception
Hvis der derimod er led, der ikke bevæger sig korrekt, muskler der er for anspændte eller i det hele taget er væv, som undergår nogen form for skade eller irritation, så vil den information, dit nervesystem modtager, være skadelig, smerteproducerende og energitappende vævs-stress-signaler – også kaldet “nociception”.
‘Noci’ kommer af det latinske ‘nocere’ = at skade.

Balancen mellem disse to typer af information bør være en stor overvægt af bevægelsesinformation (mekanoreception). Hvis balancen skifter til fordel for skadevoldende information (nociception), kan det resultere i større muskel-anspændthed eller svaghed samt tab af normal bevægelse i leddet.

“Dysafferentation” er derfor det ord, der beskriver ændringen i inputtet til dit centralnervesystem, når der er reduktion af bevægelsesinformation og øget skadesinformation.

Under den kiropraktiske undersøgelse måler vi output fra hjernen ved at bedømme bevægelsesmønstrene i rygsøjlen og andre relaterede led. Desuden tester vi muskelstyrken i bestemte muskler, kvaliteten af reflekser og vi vurderer kropsholdningen. Denne detaljerede undersøgelse afslører, hvilken del af kroppen, der er årsag til “dysafferentation”, hvorefter kiropraktoren kan genoprette det normale input med en justering.

Og lige lidt mere information – dura!
Stort set hver eneste struktur i vores krop er i stand til at generere nociceptiv afferent input og dermed dysafferentation. Det er derfor, vi kan føle smerte så mange forskellige steder. Der er dog også visse strukturer, som har et særligt betydningsfuldt input til centralnervesystemet – én af disse er dura mater – eller lidt forkortet: dura.

Dura er en beskyttende hinde, der omsvøber hjernen og rygmarven. Det ydre lag af hinden er forbundet med indersiden af kraniet og til andre punkter langs rygmarven – især i toppen og i bunden.
Det betyder, at hvis en person har manglende bevægelse i leddene i toppen eller bunden eller imellem kranieleddene, kan det skabe et træk i dura – også kaldet “dural tension/spænding”. Når det bliver lagt oveni effekten af stress-signaler (nociception) fra leddene, så skaber det endnu større overbelastning af det centrale nervesystem og leder til endnu større dysafferentation.
Netop på grund af dette starter en NIP undersøgelse altid med den øvre del af nakken, fordi denne del af rygsøjlen har så stor betydning for dural tension!

Problemerne ligger i lag!
Et andet meget vigtigt element i NIP er, at problemerne ligger i lag.

Dysafferentation, dvs. hjernens manglende evne til at matche indkommende signaler med et passende output, lader til at ligge i lag – ligesom lagene i et løg. Det er umuligt at komme ind til de dybe lag, inden de yderste lag er skrællet bort. Nogle gange ligger lagene meget tæt. Det kan betyde, at du har behov for mere end én justering ved en konsultation. Andre gange ligger lagene med større afstand, og der kan derfor være behov for, at der går længere tid mellem justeringerne.
Derfor vil du ofte blive anbefalet en række af behandlinger, hvor der i starten går få dage mellem behandlingerne. I takt med at du får det bedre, vil der gå længere og længere tid imellem behandlingerne.
Et typisk forløb ligger på mellem 5-8 behandlinger. Målet er dog at skræddersy behandlingsforløbet til den enkelte.

Dette er ment som en introduktion til den spændende verden i NIP. Hvis du har nogen spørgsmål omkring NIP, så tøv ikke med at kontakte klinikken.

Jeg behandler et stigende antal børn i klinikken, og jeg har på baggrund heraf taget forskellige kurser og certifikat i børnebehandling.

Børn er ikke små voksne, og det kræver derfor særlige forudsætninger at forstå, undersøge og behandle børn. Behandlingen af børn er meget blid, faktisk er NIP behandlingen udviklet til at behandle børn.

Smerter hos børn kan ofte være diffuse og svære at sætte ord på. Søg hjælp hos en kiropraktor hvis symptomerne varer ved eller er tilbagevendende.

Klinikken gennemfører undersøgelse af patienternes oplevelse af kvalitet. Undersøgelse i dec. 2018 gav ikke negative bemærkninger fra patienter.

Forskningen viser. at ældre har de samme typer af problemer som de yngre, men årsagerne hertil kan være forskellige. Forskning viser desuden, at alder i sig selv ikke er en hindring for at få det bedre – og at effekten af behandling, træning og vejledning kan være lige så god hos den ældre generation som hos den yngre.

Så selvom du er ældre skal du ikke acceptere smerter, for der kan være god hjælp at hente!

Der er ingen aldersgrænse for hjælp hos kiropraktoren.

Jeg har gode erfaringer med at behandle nakkesmerter, skuldersmerter, hoftesmerter og smerter i lænden -og i ben (stenose).

Har du en af disse diagnoser, kan du komme på et pakkeforløb. Et forløb vare ca. 8 uger og der er et højre tilskud fra sygesikringen.

– Diskusprolaps i nakken
– Diskusprolaps i lænden
– Spinalstenose (smerter i benene) 

Klinikken har digital røntgen.

Desuden kan vi henvise til MR scanning af nakke og lænd, hvis det er indikation for dette.